THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG HOÀNG HÀ INTERNATIONAL LOGISTICS
 
Qui mô: 6 Tầng, 900 m2
Hạn mục: Nội thất văn phòng + Coffe
Thiết kế & Thi công: Nội thất Sen Phương Nam

THIẾT KẾ NỘI THẤT VĂN PHÒNG HOÀNG HÀ INTERNATIONAL LOGISTICS   Qui mô: 6 Tầng, 900 m2 Hạn mục: Nội thất văn phòng + Coffe Thiết kế & Thi công: Nội thất Sen Phương Nam